OBAVEZA O PRIJAVI       Podsećamo clanove Društva da su u obavezi da prijave promene stanja na pčelinjaku do 30.04.2014. –  obrazac prijave i odjave pčelinjih društava >>>>>>> -  obrazac prijave stanja na pčelinjaku >>>>>>>   (561)