• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

* BESPLATAN PREGLED NA NOZEMOZUDatum objavljivanja vesti:
309 views

BESPLATAN PREGLED NA NOZEMOZU
             
                      Pozivamo članove Društva da za prolećni pregled na nozemozu/broj spora po pčeli, prikupimo uzorake, a uzorak čini najmanje 60 pčela / mrtvih pčela, po jednom društvu, sa osnovnim podacima: ime, prezime pčelara, adresa, lokacija pčelinjaka, a bilo bi dobro da svaki pčelar navede da li je koristio neku terapiju i koju protiv nozeme.
 
Za članove Društva pregled je besplatan!
Uzorke doneti četvrtkom u prostorije Društva od 18-20 časova ili poslati poštom na Poljoprivredni Fakultet Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8 za, prof. Nadu Plavšu

(273)

Komentari

Komentari na ovoj stranici su isključeni

Izrada sajta Tirien