DRUŠTVO PČELARA ''JOVAN ŽIVANOVIĆ'' IZ NOVOG SADA,
OBAVEŠTAVA SVE DA SU DONETE ODLUKE O VISINI ČLANARINA ZA 2018. GODINU.

SVE INFORMACIJE U VEZI ČLANARINA MOŽETE PROČITATI

O V D E

 

(32)