• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

DONACIJA MANASTIRU FENEKDatum objavljivanja vesti:
351 views

DONACIJA MANASTIRU FENEK
 
Iguman manstira FENEK se obratio Društvu sa molbom da se manstiru doniraju pčelinje zajednice, rojevi, košnice i dr. (videti zahtev OVDE)
 
Ako ste spremni da poklonite nešto od toga, predlažem da to bude u maju, da se prijavite Društvu i da onda zajednički odemo u posetu i uručimo poklon.
 
Predsednik

Miodrag Čupić Miša

(212)

Komentari

Komentari na ovoj stranici su isključeni

Izrada sajta Tirien