• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

FRUŠKOGORSKI LIPOV MED 2015. GODINEDatum objavljivanja vesti:
527 views

 

Pčelari Društva „ Jovan Živanović“ Novi Sad i ove godine su „ poveli“ svoje pčele u Frušku goru, na lipovu pašu, s namerom da proizvedu Fruškogorski lipov med. Iskustva stečena prošle godine u velikoj su meri pomogla članovima Društva da, u skladu sa zahtevima  Elaborata i Procedurom  kojom je detaljno opisan proces proizvodnje ovog monofloralnog meda, pripreme ono što je trebalo: dokumentaciju, lokacije, jaka društva, satne osnove bez ostataka prethodnih paša, kao i spremnost da na području Fruške gore izvrcaju taj med i pravilno ga uskladište do punjenja i pakovanja.

Ove godine se, uz podršku Društva, za proizvodnju Fruškogorskog lipovog meda odlučilo 26 pčelara. Za razliku od bogate bagremove paše, lipova je, zbog meteoroloških uslova, bila promenljiva. Čini se da je najbolje medilo početkom jula, kada je tim  kontrolne kuće „ Organic control system d.o.o. Subotica“ koji su činili Branislava Paunović, Antun Orčić i direktor  Nenad Novaković, skupa sa internim kontrolorima Društva Dobrilom Čupić, Ikom Mitrović, Đorđem Mrkićem i Miodragom Čupićem, obilazio pčelare.

Proveravana je dokumentacija, upoređivani brojevi na pločicama svake košnice, obavljan intervju sa svakim pčelarom, i uzimani uzorci meda koji su na licu mesta prelepljivani etiketama sa šifrom svakog proizvođača.

 

PROŠLOGODIŠNJI  NAJVEĆI  PROIZVOĐAČ  FRUŠKOGORSKOG LIPOVOG MEDA ZA KRAJ

 

U četvrtak, 9. jula, u prostorije  Društva su stigli predstavnici OCS iz Subotice kako bi išli u kontrolu                           kod Vladimira Hunjadija, koji je prošle godine proizveo više od tone Fruškogorskog lipovog meda. Trebalo je, kao i kod drugih proizvođača, kontrolisati ispunjenost  formalnih uslova za učešće u procesu proizvodnje i same proizvodnje  Fruškogorskog lipovog meda. Toj kontroli su, u ime Akreditacionog tela Srbije ( ATS) prisustvovali Nikola Bogdanović i Nikola Kostić, koji su ocenjivali rad predstavnika OCS.

To telo je, inače, osnovala Vlada Srbije da ocenjuje obučenost i kompetentnost sertifikacionih, kontrolnih i drugih kuća koje, ukoliko zadovoljavaju stroge kriterijume, imaju pravo da koriste znak ATS.

Ovaj znak doprinosi poverenju potrošača u bezbednost proizvoda i usluga, koje su ispitivala kompetentna tela.

Verujemo da će OCS nakon obavljene kontrole kod Vladimira Hunjadija dobiti „ prolaznu ocenu“ od predstavnika Akreditacionog tela Srbije, a želeli bismo da i više naših pčelara pokazanim znanjem i kvalitetom uzoraka  meda sa Fruške gore, stekne pravo da svoj proizvod pakuje u elegantne tegle sa nalepnicama Fruškogorski lipov med!

 

                                                             

Tekst i fotografije Ika Mitrović

(345)

Komentari

Komentari na ovoj stranici su isključeni

Izrada sajta Tirien