• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

N O Z E M A CERANADatum objavljivanja vesti:
413 views

 
 
Stigli su rezultati  analize na Nozemu ceranu koju je radio Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada za članove društva. Rezultati su dosta zabrinjavajući.
 
Rzultati ukazuju na NOZEMOZU KAO PROBLEM NA PODRUČJU VOJVODINE
 
Preduzeti korake za smanjenja šteta. 

(421)

Komentari

Komentari na ovoj stranici su isključeni

Izrada sajta Tirien