• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

POPIS KOŠNICADatum objavljivanja vesti:
1.362 views

Poštovani,

 

Prema programu mera R. Srbije u toku meseca Aprila 2020. treba sprovesti redovni popis košnica i aktivni nadzor na pčelinjacima.

 

Novonastala situacija sa proglašenjem vanrednih mera za zaštitu stanovništva od virusa SARS-COV 2 zahteva izbegavanje kontakata između ljudske populacije. Preporučeno je i bezgotovinsko plaćanje, da novac ne bi bio medijum za prenos virusa među ljudima.

 

Kako bi smo sproveli ativnosti u rokovima koji su zadati smatramo da je najpraktičnije da se uplate vrše preko broja žiro računa JKP Zoohigijena i Veterina „Novi Sad“. Unos podataka će biti izvršen odmah po evidentiranjuu uplate u izveštaju.

 

Dokumenti o izvršenom popisu I aktivnom nadzoru će se izdavati posle ukidanja vanrednih mera ili na zahtev pčelara uz predhodno zakazivanje dolaska u stanicu JKP Zoohigijena I Veterina Novi SAd. Zakazivanje se vrši na broj telefona 0648012521 ili 0648012524.

 

Molimo vas da se pri uplati pridržavate sledećih pravila:

U polju poziv na broj unesite vaš broj telefona (mobilni ili fiksni) na koj vas možemo dobiti za dalje konsultacije

U polju svrha uplate jasno navedite za šta je uplata namenjena ( Aktivni nadzor pčelinjaka ili  obeležavanje košnica) kao i svoj HID broj imanja i broj košnica za popis.

 

Ako je broj košnica nepromenjen onda ostaje vasa obaveza da posle ukidanja vanrednih mera dođete u stanicu i donesete fizički listu popisa košnica koju ste popunili i potpisali, tada ćete i dobiti odštampane vase primerke popisa i aktivnog nadzora.

 

Pčelari koji imaju potrebu da obeleže košnice treba u okviru svrhe uplate  da navedu  da je uplata za obeležavanje, kao i broj košnica koje žele da obeleže. U ovom slučaju će broj telefona koji budete naveli u polju poziv na broj biti kontakt kako bi mogli da zakažemo vaš dolazak za preuzimanje pločica za obeležavanje.

 

Usluge koje naplaćuje JKP Zoohigijena i Veterina Novi Sad uplatiti na žiro račun broj 160-375879-64.

Za Aktivni Nadzor – 1200,00 din.

Za obeležavanje košnica – 38,00 din. po košnici

Za obeležavanje košnice treba da se uplati i naknada prema Ministarstvu za Poljoprivredu u iznosu od 30,00 din. 

na žiro račun broj 840-742225843-85

sa pozivom na broj 11-223 za opštinu Novi Sad ili

sa pozivom na broj 27-250 za opštinu Sremski Karlovci

 

U polju svrhe uplate upisati – naknada za obeležavanje i evidenciju životinja

U polju primalac  upisati – Ministarstvo PŠV Uprava za Veterinu

 

Srdačan pozdrav

Terenska služba  JKP Zoohigijena i Veterina Novi Sad

MDVM Anastasija Handžiska

DVM Rakić Stevan

DVM Jovanović Dragan

 

PRIMERI UPLATNICA 

(504)

Izrada sajta Tirien