PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU GAJENJA PČELA
 

Ovih dana stižu informacije sa terena oko problema kad je u pitanju smeštaj pčela na lipovu pašu ,posebno na Fruškoj Gori.

Veliki broj pčelara smešta svoje pčele na privatnim parcelama ne vodeći računa o prisustvu drugih pčelinjaka i udaljenosti pčelinjaka jedan od drugog. Drastičan primer se desio na registrovanom stajalištu Miodraga Čupića kada se pčelar iz Kragujevca doselio na samo 15 metara od već postavljenog pčelinjaka i to tako da nije bilo nikakvih prepreka izmedju pčelinjaka. Ovi postupci se pravdaju dozvolom vlasnika što nije u skladu sa propisima ni pčelarskom kodeksima.

Da bi se ovakve situacije izbegle,pročitajte PRAVILNIK.

(167)