OBAVEŠTAVAMO VAS DA SE NASTAVLJAJU PREDAVANJA
NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU.

08.01.2018. POČETAK U 18H
PREDAVAČ: SAVO TADIĆ, Profesionalni pčelar iz Stanišića
TEMA: Porodično profesionalno pčelarenje

(85)