• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

Promena uslova izdavanja uverenjaDatum objavljivanja vesti:
41.457 views

OPET PROMENA USLOVA IZDAVANJA UVERENJA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PČELA

Bez ulaženja u polemiku oko najnovijeg tumačenja Zakona o veterinarstvu od strane uprave za Veterinu, a na štetu pčelara,uz veliki napor Spos-a da se izmeni rigidno tumačenje člana 93 ovog Zakona , došlo se do dogovora da Uprava za Veterinu veterinarima  prosledi novo uputstvo o načinu izdavanja uverenja o zdravstvenoj ispravnosti pčela,a koje će faktički važiti samo za ostvarivanje podsticaja. Obaveza veterinara je da obave pregled 10% pčelinjih društava, bez slanja uzoraka na dijagnostičko ispitivanje, sem ako postoji opravdana sumnja na zaraznu bolest. Pregled predstavlja utvrđivanje trenutnog zdravstvenog stanja pčelinjih društava na gazdinstvu. Pregled prati i popunjavanje ček liste koja se popunjava u dva primerka, od čega jedan ostaje pčelaru (ček listu možete preuzeti sa sajta SPOS-a).

Inače, ovo je i prvi dokument Uprave za veterinu u kome se spominje pčelarski savez, jer se navodi da se pregled 10% pčelinjih društava plaća po ceni koju dogovore predstavnici veterinarske komore i pčelarskog saveza.

Kompletan dopis koji je danas poslat veterinarskim inspektorima i veterinarskim stanicama, možete preuzeti sa sajta Spos-a). Pozivamo pčelare da pažljivo prate sve informacijena sajtu Društva, informacije  koje im SPOS daje putem časopisa Pčelar, ili da prouče brošuru “Propisi u pčelarstvu” sa komentarima ,koju su dobili od SPOS-a.

(24330)

Izrada sajta Tirien