• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

TEGLE SPOSDatum objavljivanja vesti:
572 views

Svi članovi zainteresovani za kupovinu tegli SPOS-a potrebno je da uplate 32,32 din po tegli. Broj tegli mora biti deljiv sa 121. Žiro račun 340-11000568-51 sa pozivom na broj 1012. Broj tegli je ograničen.
Potrebno je SPOS-u poslati prijavu za uključivanje/obnovu registracije
(strane 15 i 19 knjige “Dobra pčelarska praksa“, obrasci OP2 i OP3).

Isporuka će se vršiti po redosledu uplate. Termin isporuke biće naknadno objavljen.

Kontakt: Milan Badrljica (064/12-42-564)

(65)

Izrada sajta Tirien