ELABORAT O ZAŠTITI OZNAKE GEOGRAFSKOG POREKLA ZA PROIZVOD FRUŠKOGORSKI MED

Sekretar: Ika Mitrović

Telefon: +381 65 233 77 89

 

(2064)