• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA

=============================================================

 

     

 

                                 Milan Bulajić

                                 –  predsednik –

                          Telefon: 065/554-230

                          E-mail:    milan.bulajic91@gmail.com

 

 

 

==============================================================

 

     

                                 Đorđe Mrkić

                         – zamenik predsednika –

                          Telefon: 065/554-230

                       E-mail:  medmrkic@gmail.com

 

 

===============================================================

 

     

                                 Petar Korica

                         

                          Telefon: 064/47-95-758

                         

 

 

================================================================

 

     

                                 Radomir Lazić

                         

                          Telefon: 063/540-113

                         

 

 

================================================================

 

     

                                 Aleksandar Radin

                         

                          Telefon: 063/538-153

                           

 

 

================================================================

 

     

                                 Bogdana Bijelica

                         

                          Telefon: 063/89-44-571

                           

 

 

================================================================

 

     

                                 Nikola Okulić

                         

                          Telefon: 065/26-54-133

                           

 

 

================================================================

 

     

                                 Srđan Vuković

                         

                          Telefon: 063/539-405

                           

 

 

================================================================

 

     

                                 Tomislav Stanković

                         

                          Telefon: 064/58-60-888

                           

 

 

================================================================

 

     

                                 Veljko Antonić

                         

                          Telefon: 069/25-63-779

                           

 

 

================================================================

 

     

                                 Milica Grahovac

                         

                          Telefon: 069/52-59-857

                           

 

 

================================================================

 

(1653)

Izrada sajta Tirien