Društvo pčelara ,,Jovan Živanović'' Novi Sad,

Gagarinova 6, 21000 Novi Sad

 

 Organizaciona i pitanja iz pčelarstva
 065/553-42-30
 Predsednik: Mrkić Đorđe

 Zakonodavna pitanja i sertifikacija
 065/474-05-49
 Zamenik predsednika: Miodrag Čupić

 Članarina i ekonomska pitanja 
 064/23-45-035

 Nevenka Tomašević

 

e-mail: pcelarins@gmail.com

 PIB: 102035295   

 Tekući račun: 340-1956-76   Erste Bank a.d. Novi Sad

(4799)