• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish


Društvo pčelara
"Jovan Živanović"

Obaveštenje o članarini
 

Ø Članarina za  D.P.’’Jovan Živanović’’ iz Novog Sada,  za 2018. godinu, samo za članstvo u Društvu, iznosi 1.200,00 dinara

Ø Porodična članarina za D.P. „Jovan Živanović“ iznosi 100,00 dinara

Ø Članarina za polaznike škole pčelarstva sa naknadom za održavanje prostorija iznosi  2.900,00 dinara (1200 Društvo + 1700 Školica)

Ø Puna članarina SPOS-a za 2018. godinu iznosi 3.300,00 (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa ''Srpski pčelar '').

Ø Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 2.400,00,

Ø Porodična članarina SPOS-a ostaje 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata ili nekog drugog ličnog dokumenta u kome se mora videti adresa za oba člana, na adresu SPOS-a ili Društva).

Ø Od ove godine članovi društva imaju mogućnost da se učlane i u SPOV (Savez pčelarskih organizacija Vojvodine). Cena ove dodatne članarine iznosi 600 dinara.

Dakle, puna članarina u Društvu I SPOS-u sa časopisom za  2018. godinu iznosi 4.500,00 dinara
(6.200,00 za polaznike Škole pčelarstva).
Takođe, maksimalan paket članstva (Društvo + SPOS sa časopisom + SPOV iznosi 5.100,00 dinara.)

Uplate izvršiti isključivo na žiro račun broj  340-1956-76, u bilo kojoj pošti ili banci.

Važna napomena: Pristupnica za sve članove Društva i SPOS-a je obavezna, jer bez pristupnice sa svim podacima se ne može postati član SPOS-a i Društva bez obzira na uplaćenu članarinu.jer je došlo do izmene zakona o zaštiti podataka ličnosti.
 

           PRISTUPNICA DRUŠTVA                PRISTUPNICA SPOS-a


Pristupnice dostavljati na adresu Društva, Gagarinova br 6, Novi Sad utorkom od 18h i četvrtkom od 18h ili poslati mejlom na pcelarins@gmail.com ali samo u slučaju ako je popunjena pristupnica skenirana tj. da je na njoj potpis budućeg člana.
Takođe možete ih slati poštom ili ih lično ubaciti u poštansko sanduče na istoj adresi.

Za sve dodatne informacije pozovite
Petar Korica 064/479-57-58
Nevenka Tomašević 064/2345-035
e-mail:pcelarins@gmail.com

(5253)

Izrada sajta Tirien