Obaveštenje o članarini

Ø Članarina za  D.P.’’Jovan Živanović’’ iz Novog Sada,  za 2017. godinu, samo za članstvo u Društvu, iznosi 1.200,00 dinara

Ø Porodična članarina za D.P. „Jovan Živanović“ iznosi 100,00 dinara

Ø Članarina za polaznike škole pčelarstva sa naknadom za održavanje prostorija iznosi  2.900,00 dinara

Ø Puna članarina SPOS-a za 2017. godinu iznosi 2.700 dinara (sa dobijanjem 12 brojeva časopisa Pčelar).

Ø Članarina SPOS-a bez časopisa iznosi 1800 dinara,

Ø Porodična članarina SPOS-a ostaje 700 dinara (da bi neko postao porodični član, najpre član SPOS-a mora postati neko od ukućana koji živi sa njim na istoj adresi, što se dokazuje OBAVEZNIM slanjem fotokopije ličnih karata ili nekog drugog ličnog dokumenta u kome se mora videti adresa za oba člana, na adresu SPOS-a ili Društva).

Dakle, puna članarina u Društvu I SPOS-u sa časopisom za  2017. godinu iznosi 3.900,00 dinara. 
(5.600,00 za polaznike Škole pčelarstva)

Uplate izvršiti isključivo na žiro račun broj  340-1956-76, u bilo kojoj pošti ili banci.

Važna napomena: Pristupnica za sve članove Društva i SPOS-a je obavezna, jer bez pristupnice sa svim podacima se ne može postati član SPOS-a i Društva bez obzira na uplaćenu članarinu.jer je došlo do izmene zakona o zaštiti podataka ličnosti.

Pristupnice dostavljati na adresu Društva, Gagarinova br 6, Novi Sad, ili lično blagajniku,mejlom ili ostalim članovima izvršnog odbora.

Za sve dodatne informacije pozovite
Miodrag Čupić 065/474-05-49
Nevenka Tomašević 064/2345-035
e-mail:pcelarins@gmail.com

(3493)