Poštovani,

Obaveštavamo Vas da će dana 18.05.2017. godine biti obavlјen tretman
pšenicom insekticidom (FURY 10 EC, 0,15 l/ha) i fungicidom na parcelama
preduzeća SLOGA AD – na potezu Novi Sad 3, kod rafinerije.

Molimo Vas da u tom periodu, sklonite ili zatvorite pčele.

(112)