OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo sve članove Društva da će se dana 15.12.2017. godine
u 17h na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK
(Cvećarska 2, Novi Sad),
održati predavanje sa temama:

''Evropske podsticajne mere i pravni okvir izvoza meda'' 
Pradavač: Prof. dr Jelena Vapa Tankosić

i

''Potencijali i mogućnosti izvoza meda – karakteristike
izvoznog tržišta i sklonosti u potrošnji meda''
Predavač: Prof. dr Svetlana Ignjatijević

(53)