PREDAVANJE
NA POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU

15.01.2018. POČETAK U 18h
PREDAVAČ: SAŠA TATOMIROV iz Novog Miloševa
TEMA: Moje pčelarenje uz upotrebu lekovitih preparata

(44)